Peter Lundvik - Grafisk formgivare

Utrikespolitiska institutet

Infografik och omslag

Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor. UI:s uppdrag är att främja intresset för och fördjupa kunskapen om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Fasonera hjälper UI med löpande design av infografik, kartor och omslag till rapporter. UIs webbtjänst Landguiden och skriften Världspolitikens Dagsfrågor.

Läs mer om UI och Landguiden.

Fler kunduppdrag