Peter Lundvik - Grafisk formgivare

The Right(s) way forward

Handböcker

ForumCiv är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för mänskliga rättigheter över hela världen.

Fasonera har formgivit nyutgåvan av ForumCivs utbildningsmaterial Right(s) Way Forward. Materialet består av två handböcker.

Right(s) Way Forward är ett verktyg som kan hjälpa vanliga människor att analysera miljöpåverkan, jämställdhet och jämlikhet, naturresurser samt att hävda sina rättigheter gentemot makthavare. Verktyget har använts framgångsrikt i Colombia, Kambodja, Indien, Zimbabwe, Tanzania, Kenya och Liberia med flera. En av framgångarna med denna metod är hur enkelt materialet är att använda.

Designen i handboken är luftig och enkel att ta till sig. Böckerna är upplagda för att vara enkla att följa, slå upp i, bläddras, antecknas på och bli ett verkligt stöd i vardagen. Den stora utmaningen med formgivningen var att få den att funka lika bra för tryck som för små mobila skärmar eller utskrifter på skrivare med låg kvalitet.

Läs mer om Right(s) Way Forward.

Fler kunduppdrag