Peter Lundvik - Grafisk formgivare

The Right(s) way forward

ForumCiv är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för mänskliga rättigheter över hela världen. Fasonera har formgivit nyutgåvan av ForumCivs utbildningsmaterial Right(s) Way Forward. Materialet består av två handböcker. Right(s) Way Forward är ett verktyg som kan hjälpa vanliga människor att analysera miljöpåverkan, jämställdhet och jämlikhet, naturresurser samt att hävda sina rättigheter gentemot […]

101 brev

Boken 101 brev innehåller just 101 brev som skrivits av ungdomar till förintelseöverlevaren  Emerich Roths. De har skrivit breven efter att ha lyssnat på Emerich föreläsning om hur han lyckades överleva Förintelsen. Brev som inger hopp. Brev som kan inspirera fler att engagera sig mot våld och rasism. Så att vi för Emerichs berättelse vidare. […]