Peter Lundvik - Grafisk formgivare

101 brev

En hoppfull bok

Boken 101 brev innehåller just 101 brev som skrivits av ungdomar till förintelseöverlevaren  Emerich Roths. De har skrivit breven efter att ha lyssnat på Emerich föreläsning om hur han lyckades överleva Förintelsen. Brev som inger hopp. Brev som kan inspirera fler att engagera sig mot våld och rasism. Så att vi för Emerichs berättelse vidare. Så att vi aldrig glömmer.

Boken är framtagen av Emerichfonden och Fredens Hus inom projektet Out.

Jag har varit med i bokens projektgrupp och varit inblandad i både innehåll och form. Uppdraget var att hitta en form som kan inge inspiration och hopp, trots bokens tunga ämne. I fokus är ungdomarnas brev. En stor utmaning är att få boken intressant för målgruppen högstadie- och gymnasieungdomar. 

Slutprodukten blev en bok med vackra foton, färglada brev och en hemlig, dold regnbåge. 

Läs mer om boken.

Fler kunduppdrag