Peter Lundvik - Grafisk formgivare

ForumCiv

Demokratirapporter

ForumCiv är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för mänskliga rättigheter över hela världen.

Fasonera har formgivit de två demokratirapporterna ”Time to act” och ”Vem värnar om demokratin. Rapporterna är designade enligt ForumCivs grafiska profil och uppdraget var att göra dem tydliga och renodlade för att låta de viktiga budskapen nå fram så bra som möjligt.

Fler kunduppdrag