Peter Lundvik - Grafisk formgivare

En vecka av frihetskamp

Spelutveckling och formgivning

En vecka av frihetskamp är ett kortbaseratpedagogiska samarbetsspel byggt efter samma princip som de populära escape rooms som finns i hundratals städer över hela världen. Spelet är framtaget av Fredens Hus med hjälp av Fasonera.

I spelet tar eleverna rollen som medborgarrättskämpar för att med fredliga medel försöka stoppa en militärkupp i ett litet land med svajig demokrati. Under spelets gång får de ta del av citat, berättelser och information från verkliga händelser som knyter an till temat, t.ex. från Ungern, Myanmar och Belarus. Till sin hjälp har eleverna hjälp av Gene Sharps 198 beprövade icke-våldsmetoder.

Jag har utvecklat spelmotor, story och formgivning av spelet, från start till slutprodukt.

Läs mer om spelet här.

Fler kunduppdrag